Administracja Bidena będzie ukierunkowana na egzekwowanie kryptowalut

Reading time: 4 min

16/09/22

Administracja Bidena będzie ukierunkowana na egzekwowanie kryptowalut

Dodatkowo administracja planuje zintensyfikować działania egzekucyjne przeciwko tym, którzy wykorzystują kryptowaluty do nielegalnych działań.

Administracja Bidena będzie ukierunkowana na egzekwowanie kryptowalut i zasady dotyczące aktywów cyfrowych w ramach swoich wysiłków na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu, zgodnie z najnowszym raportem Reutersa.

Administracja Bidena nastawiła się na szereg kwestii związanych z kryptowalutami, w tym egzekwowanie przepisów i zasady dotyczące aktywów cyfrowych.

Biały Dom ogłosił, że będzie współpracował z Kongresem w celu uchwalenia przepisów, które wymagałyby od wszystkich firm płacenia podatków od ich aktywów cyfrowych. Ruch ten jest częścią wysiłku, aby przynieść więcej jasności do obecnego kodu podatkowego i zapewnić, że rząd zbiera wszystko, co jest należne.

Dodatkowo administracja planuje zintensyfikować działania egzekucyjne przeciwko tym, którzy wykorzystują kryptowaluty do nielegalnych działań. Departament Sprawiedliwości pracuje również nad nowymi sposobami identyfikacji przestępców, którzy wykorzystują kryptowaluty.

Rząd USA musi podwoić wysiłki w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących sektora aktywów cyfrowych i zidentyfikować luki w regulacjach dotyczących kryptowalut, powiedziała w piątek administracja Bidena, powołując się na ich potencjał do niewłaściwego wykorzystania i szkód, nawet jeśli zauważyła ich rosnącą rolę w globalnych finansach.

Departament Skarbu będzie również przewodził grupie agencji rządowych, które rozważą cyfrową walutę banku centralnego, chociaż Biały Dom powstrzymał się od poparcia cyfrowego dolara.

Zbiorowe działania rządu, ogłoszone w serii opublikowanych raportów, podążają za rozporządzeniem wykonawczym, które prezydent USA Joe Biden podpisał w tym roku “w sprawie zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju aktywów cyfrowych.”

W jednym z raportów opublikowanych w piątek sekretarz skarbu Steven Mnuchin powiedział, że pracuje z innymi członkami Rady Nadzoru Stabilności Finansowej - najwyższymi regulatorami finansowymi z całych Stanów Zjednoczonych - aby zapewnić, że kryptowaluty nie są wykorzystywane do nielegalnych celów lub jako część schematów finansowania terroryzmu. Powiedział, że będzie również pracował nad zminimalizowaniem ryzyka stwarzanego przez kryptowaluty dla systemu finansowego poprzez edukację konsumentów i wysiłki na rzecz ochrony konsumentów.

Mnuchin powiedział również, że chociaż obecnie nie widzi potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących walut cyfrowych i ich technologii bazowej - blockchain - będzie współpracował z innymi regulatorami, aby określić, czy potrzebne są dodatkowe zasady.

Departament Skarbu wydał raport wzywający regulatorów do wydania wytycznych i zasad dotyczących ryzyka związanego z ekosystemem aktywów cyfrowych, w tym potencjału kryptowalut do wykorzystania w praniu pieniędzy lub do oszustw.

"Innowacja jest jedną z cech charakterystycznych tętniącego życiem systemu finansowego i gospodarki, ale jak boleśnie nauczyliśmy się z historii, innowacja bez odpowiedniej regulacji może spowodować znaczne zakłócenia i szkody dla systemu finansowego i osób fizycznych - powiedziała dziennikarzom sekretarz skarbu Janet Yellen.

Biały Dom powiedział również, że Biden rozważy zwrócenie się do Kongresu o zmianę ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), aby zastosować ją do dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi, w tym giełd kryptowalutowych i platform dla tokenów NFT. BSA wymaga, aby kredytodawcy zgłaszali podejrzane transakcje do Skarbu Państwa.

Rząd Stanów Zjednoczonych tworzy nowe ramy nadzorowania aktywów cyfrowych, w tym kryptowalut takich jak bitcoin, w dążeniu do rozprawienia się z nielegalnym wykorzystaniem rozwijającego się sektora.

Biden rozważy również zalecenia agencji, aby stworzyć federalne ramy nadzorowania niebankowych dostawców płatności.

Departament Sprawiedliwości powiedział również, że tworzy koordynatora ds. aktywów cyfrowych nadzorującego 150 prokuratorów federalnych w celu zbadania i ścigania przestępstw związanych z aktywami cyfrowymi w ramach swoich wysiłków "w celu zwalczania rosnącego zagrożenia związanego z nielegalnym wykorzystaniem aktywów cyfrowych".

Kryptowaluty skoczyły powyżej 3 bilionów dolarów wartości w zeszłym roku, ale sektor potknął się w ostatnich miesiącach, ponieważ inwestorzy wycofali się z ryzykownych aktywów z powodu rosnących stóp procentowych.

Sekretarz Handlu USA Gina Raimondo zauważyła ryzyko, dodając, że dobrze uregulowane aktywa cyfrowe mogą sprawić, że międzynarodowe systemy płatności będą bardziej konkurencyjne i pomogą niedostatecznie rozwiniętym populacjom