Amerykański projekt ustawy o stablecoinach przesunięty na wrzesień

Reading time: 2 min

28/07/22

Amerykański projekt ustawy o stablecoinach przesunięty na wrzesień

Projekt ustawy, który ma na celu regulację stablecoinów i ochronę inwestorów, pierwotnie miał być głosowany przed letnią przerwą Kongresu.

Amerykański projekt ustawy o stablecoinach został przesunięty do czasu po sierpniowej przerwie.

Projekt ustawy, który ma na celu regulację stablecoinów i ochronę inwestorów, pierwotnie miał być głosowany przed letnią przerwą Kongresu. Opóźnienie wynikało z obaw dotyczących potencjalnego wpływu ustawy na rynki finansowe.

Ustawa wymagałaby, aby wszystkie stablecoiny sprzedawane w USA były zarejestrowane w organach regulacyjnych i przechowywane na rachunkach escrow przez regulowane instytucje finansowe. Zakazałaby również niezarejestrowanym stablecoinom wymiany na walutę fiat w USA bez specjalnej licencji od regulatorów.

W wydanym dziś oświadczeniu, Rep. Maxine Waters (D-CA) ogłosiła, że ona i członek rankingowy Komisji Usług Finansowych Izby, Sekretarz Yellen, będą kontynuować negocjacje dotyczące dwupartyjnego ustawodawstwa w celu ustanowienia reżimu regulacyjnego dla stablecoinów w USA.

Chociaż poczyniliśmy znaczne postępy w kierunku porozumienia w sprawie ustawodawstwa, niestety nie jesteśmy jeszcze na miejscu i dlatego będziemy kontynuować nasze negocjacje podczas sierpniowej przerwy.

Komisja Usług Finansowych Izby odłożyła głosowanie nad ustawą, która regulowałaby emitentów stablecoinów, takich jak Tether i Circle. Opóźnienie nastąpiło po doniesieniach, że Sekretarz Skarbu Janet Yellen zgłosiła zastrzeżenia co do sposobu, w jaki proponowana ustawa odnosi się do kwestii przechowywania aktywów cyfrowych.

Napisała, że

Departament Skarbu wspiera wysiłki mające na celu zapewnienie przejrzystości platform walut cyfrowych oraz zapobieganie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy - ale dodała, że - Najważniejsze jest, abyśmy nadal posuwali się naprzód w tej sprawie, abyśmy mogli mieć ramy regulacyjne, które chronią konsumentów, jednocześnie pozwalając na odpowiedzialne innowacje.

Upadek algorytmicznego stablecoina UST na początku tego roku spowodował ponowne pilne działania ze strony regulatorów nad potrzebą regulacji stablecoinów.

W tym czasie Yellen wydała "pilny" apel o uregulowanie stablecoinów w tym roku. Argumentowała, że run na UST "ilustruje, że jest to szybko rozwijający się produkt i istnieje szybko rosnące ryzyko", dodając, że "aktywa cyfrowe mogą stanowić ryzyko dla systemu finansowego i konieczna jest zwiększona i skoordynowana uwaga regulacyjna."

Jednak kilka dni później Yellen przyznała, że stablecoiny nie osiągnęły jeszcze skali, "w której stanowią problem stabilności finansowej" w uwagach dla Kongresu, zauważając, że rynek kryptowalut nie stanowi jeszcze "ryzyka systemowego".