Anonimowe adresy dla sieci Ethereum

Reading time: 4 min

23/01/23

Anonimowe adresy dla sieci Ethereum

Vitalik Buterin zapowiedział rozwiązanie dla osiągnięcia prywatności użytkowników Ethereum

Vitalik Buterin, współzałożyciel Ethereum, podzielił się możliwym rozwiązaniem tego, co określa jako "największe pozostałe wyzwanie" dla platformy - prywatności.

Buterin uznał potrzebę wymyślenia rozwiązania w zakresie prywatności, ponieważ domyślnie wszystkie informacje, które trafiają na publiczny blockchain są dostępne dla każdego.

Doszedł on do koncepcji "ukrytych portfeli" - które według niego mogą potencjalnie zanonimizować transakcje P2P, transfery tokenów NFT i rejestracje zdecentralizowanych adresów ENS, chroniąc przy tym tożsamość użytkowników.

Prywatność on-chain jest gorącym tematem w społeczności blockchain. Wiele projektów pracuje nad sposobami zapewnienia, że transakcje są prywatne i nie mogą być śledzone lub powiązane z ich nadawcami. W swoim wpisie na blogu dostępnym tutaj 20 stycznia Buterin wyjaśnił, w jaki sposób transakcje on-chain mogą być przeprowadzane między dwiema stronami z zachowaniem anonimowości.

Po pierwsze, użytkownik chcący otrzymać aktywa wygeneruje i zachowa "klucz wydatków", który jest następnie używany do generowania ukrytego meta-adresu. Ten adres - który można zarejestrować w ENS - jest następnie przekazywany nadawcy, który może wykonać zaszyfrowane działania na metaadresie, aby wygenerować ukryty adres, który należy do odbiorcy. Nadawca może przesłać środki na ukryty adres, który potwierdzi przynależność do odbiorcy ukazując przypisany do niego tymczasowy klucz. Nowy meta-adres jest generowany co transakcję. Poniżej widać schemat Vitalika przedstawioną przez niego na papierze…

Buterin zauważył, że technologia wymiany klucza Diffie-Hellmana wraz z mechanizmem ukrywania kluczy musiałaby zostać wdrożona, aby zapewnić, że związek między adresem stealth a metaadresem użytkownika nie będzie publiczny. Współzałożyciel Ethereum dodał, że ZK-SNARKs - odporna na kryptografię technologia z wbudowanymi funkcjami prywatności - mogłaby przekazywać środki na pokrycie opłat transakcyjnych. Buterin podkreślił jednak, że może to prowadzić do problemów - przynajmniej w krótkim okresie - stwierdzając "to kosztuje dużo gazu, dodatkowe setki tysięcy gazu tylko dla pojedynczego transferu." co może okazać się nieopłacalne.

Adresy typu stealth od dawna były przedstawiane jako rozwiązanie problemów prywatności on-chain, nad którymi pracowano już w 2014 roku. Jednak do tej pory bardzo niewiele rozwiązań zostało wprowadzonych na rynek. Nie jest to również pierwszy raz, gdy Buterin omawia koncepcję ukrytych adresów w Ethereum.

W sierpniu określił on adresy ukryte jako "niskotechnologiczne podejście" do anonimowego przekazywania własności tokenów ERC-721 - inaczej zwanych NFT.

Vitalik wytłumaczył, że zaproponowana metoda ukrytych adresów różniłaby się od innych opcji prywatności dostępnych obecnie w sieci. Tak skomentował dostępne narzędzie Tornado Cash:

Tornado Cash może ukryć transfery mainstreamowych aktywów zamiennych, takich jak ETH lub głównych tokenów ERC20 [...], ale jest bardzo słaby w utrzymaniu prywatności przy transferach rzadkich tokenów ERC20, a także nie może utrzymać prywatności przy transferach NFT

Buterin uważa, że obecne rozwiązania Ethereum w zakresie prywatności nie są wystarczające, aby chronić użytkowników przed wyciekami danych. Zaoferował kilka rad dla projektów Web3, które opracowują rozwiązanie:

Podstawowe ukrywanie adresów może być dziś dość szybko zaimplementowane i może to być znaczącym wzrostem w uzyskaniu praktycznej prywatności użytkowników na Ethereum. Wymagają one jednak trochę pracy po stronie portfela, aby je wspierać. To powiedziawszy, moim zdaniem portfele powinny zacząć zmierzać w kierunku bardziej natywnie wieloadresowego modelu [...] również z innych powodów związanych z prywatnością

Buterin zasugerował, że ukryte adresy mogą wprowadzić "długoterminowe problemy z użytecznością", takie jak problemy z odzyskiwaniem wysłanych środków na niepoprawny adres. Jest jednak przekonany, że problemy te mogą zostać odpowiednio rozwiązane w czasie:

W dłuższej perspektywie te problemy mogą zostać rozwiązane, ale ekosystem adresów stealth w dłuższej perspektywie wygląda jak taki, który naprawdę mocno zależałby od dowodów zerowej wiedzy