Bank Centralny Egiptu wydaje ostrzeżenie dotyczące kryptowalut

Reading time: 3 min

15/09/22

Bank Centralny Egiptu wydaje ostrzeżenie dotyczące kryptowalut

Bank centralny podkreślił również, że kryptowaluty nie są emitowane ani wspierane przez bank centralny ani żaden inny oficjalny organ.

Centralny Bank Egiptu (CBE) wydał ostrzeżenie dotyczące kryptowalut, zauważając, że osoby naruszające prawo mogą spotkać się z karą więzienia.

Prawo egipskiego banku centralnego "zakazuje emisji, handlu lub promowania kryptowalut, tworzenia lub obsługi platform do handlu nim, lub prowadzenia powiązanych działań."

W wydanym oświadczeniu CBE powtórzył swoje wcześniejsze ostrzeżenia przed używaniem kryptowalut i powiedział, że ci, którzy to robią, będą ścigani na mocy prawa kraju dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oświadczenie ostrzegło również przed schematami inwestycyjnymi związanymi z kryptowalutami i piramidami, które są często wykorzystywane jako przykrywka dla oszustwa.

Bank centralny podkreślił również, że kryptowaluty nie są emitowane ani wspierane przez bank centralny ani żaden inny oficjalny organ. Ponadto zauważył, że waluty cyfrowe są bardzo zmienne i mogą być wykorzystywane w przestępstwach finansowych, takich jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

W opublikowanym oświadczeniu, prawo egipskiego banku centralnego "zakazuje emisji, handlu lub promowania kryptowalut, tworzenia lub obsługi platform do handlu nim, lub prowadzenia powiązanych działań." Publikacja zacytowała gubernatora CBE Tarka Amera jako mówiącego, że "Kto narusza to, zostanie uwięziony i ukarany grzywną nie mniejszą niż milion funtów i nie większą niż 10 milionów LE [516 340 USD], lub jedną z tych dwóch kar".

CBE powiedział, że jest świadomy ryzyka związanego z kryptowalutami i podkreślił, że nie mają one takiej samej ochrony jak oficjalne waluty. Ostrzegł również przed inwestowaniem w kryptowaluty, ponieważ mogą one być bardzo zmienne i są często wykorzystywane przez przestępców, którzy chcą uniknąć wykrycia podczas prania pieniędzy za pośrednictwem transakcji cyfrowych".

Egipska Dar El-Ifta, główna instytucja islamska rządu do wydawania fatw (opinii religijnych), wydała edykt w styczniu 2018 roku, deklarując, że wszelkie zastosowania kryptowalut były ḥarām, czyli zakazane - w tym zakup, sprzedaż i leasing.

Fatwa została wydana po spotkaniu Dar El-Ifta z egipskimi urzędnikami w sprawie projektu ustawy regulującej kryptowaluty w Egipcie. Projekt ustawy został po raz pierwszy wprowadzony przez egipskiego ustawodawcę Abdula Hamida Sultana 1 grudnia 2017 roku. Zaproponował uznanie kryptowalut za własność i zapewnienie im statusu prawnego jako aktywów finansowych, takich jak akcje lub obligacje. Projekt ustawy wzywał również do utworzenia agencji do regulowania wirtualnych walut.

Według szejka Shawki Allama, szefa Dar El-Ifta, który rozmawiał z lokalnym outletem informacyjnym Al-Ahram: "Wszystkie formy walut cyfrowych nie są dopuszczalne przez standardy szariatu, ponieważ ich emisja nie jest poparta żadnym realnym aktywem ani żadną wartością materialną... Waluty cyfrowe są również narażone na wysokie ryzyko oszustwa, ponieważ hakerzy mogą przeniknąć do elektronicznych portfeli, w których przechowywane są te waluty".