Czym różni się rynek niedźwiedzia od rynku byka?

Reading time: 1 min

01/06/22

Czym różni się rynek niedźwiedzia od rynku byka?

Instrumenty finansowe mogą znajdować się w różnych fazach rynkowych.

Instrumenty finansowe mogą znajdować się w różnych fazach rynkowych. Jednym z podstawowych sposobów odróżniania ich pod względem zachowania jest podział na rynek niedźwiedzia i rynek byka. Sformułowania te stosuje się wobec wszystkich instrumentów, których wycena kształtuje się na podstawie siły podaży i popytu, a więc m.in. akcji, obligacji, certyfikatów CFD czy kryptowalut.

Czym jest rynek niedźwiedzia, a czym rynek byka? Z tym pierwszym mamy do czynienia w sytuacji, kiedy przez dłuższy czas panuje stała tendencja spadkowa. To okres, gdy kurs nie przeżywa większych korekt wzrostowych, znajdując się w długoterminowym trendzie spadkowym. Analogicznie rynek byka oznacza długotrwały i silny wzrost ceny waloru. Rynek byka jest synonimem hossy rynkowej, a rynek niedźwiedzia – bessy. Aby określić, czy aktywa w danym momencie znajduję się w hossie lub bessie, przeprowadza się przede wszystkim analizę techniczną.