Czym różni się trading od inwestowania?

Reading time: 1 min

01/06/22

Czym różni się trading od inwestowania?

Różnica pomiędzy tradingiem a inwestowaniem nie jest całkowicie klarowna, ponieważ wiele zależy od sposobu podejścia do tych pojęć.

Różnica pomiędzy tradingiem a inwestowaniem nie jest całkowicie klarowna, ponieważ wiele zależy od sposobu podejścia do tych pojęć. Zgodnie z tradycyjnym ujęciem inwestowanie jest procesem bardziej długofalowym. Najwięcej pracy w tym procesie przypada na okres, w którym inwestor nie dokonał jeszcze żadnej inwestycji. Jest to więc m.in. analiza techniczna, fundamentalna, rynku i otoczenia makro. Wszystkie te czynności wykonuje się również w trakcie tradingu, jednak częstotliwość zawierania transakcji jest znacznie wyższa. Ze względu na horyzont czasowy inwestycji wyróżniamy:

  • intraday trading – wiele transakcji zawieranych i zamykanych w trakcie tej samej sesji,
  • daytrading – handel w trakcie tego samego dnia,
  • swing trading – horyzont kilkudniowy,
  • position trading – pozycje pozostają otwarte od kilku dni do kilku miesięcy,
  • longterm trading – dłuższy horyzont czasowy tradingu, rzadko spotykany na rynku FX ze względu na wysoką zmienność i lewar.