Czym są kryptowaluty?

Reading time: 1 min

01/06/22

Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty to cyfrowe pieniądze oparte na rewolucyjnej technologii łańcucha bloków (ang. blockchain).

Kryptowaluty to cyfrowe pieniądze oparte na rewolucyjnej technologii łańcucha bloków (ang. blockchain). Każda transakcja przeprowadzana za pomocą tradycyjnych kryptowalut zapisywana jest w formie bloków, co daje całkowitą transparentność operacji, ale także anonimowość stron. Pierwszą historycznie kryptowalutą był Bitcoin, który wciąż jest największym coinem pod względem kapitalizacji rynkowej i płynności. Pozostałe kryptowaluty określa się często mianem altcoinów (od ang.: alternative coins). Projekty związane z technologią łańcucha bloków, ale nie będące pełnoprawnymi coinami, nazywamy tokenami. Kryptowaluty mogą być wykorzystywane do różnych płatności, a także do inwestycji finansowych.

Pieniądze cyfrowe charakteryzują się rozproszeniem danych i brakiem odgórnego nadzoru finansowego. Ich wartość często związana jest nie tylko z mechanizmami rynkowymi (popytem i podażą), ale także zabezpieczeniami antyinflacyjnymi poszczególnych coinów, np. ograniczeniem maksymalnej ich liczby. Instrumenty te nabywamy głównie poprzez giełdy kryptowalut lub na drodze transakcji prywatnej. Na rynku dostępne są także różne certyfikaty, w których kryptowaluty stanowią instrument bazowy, będący odniesieniem dla kursu waloru. W celu bezpiecznego przechowywania kryptowalut zaleca się zakup profesjonalnego, elektronicznego portfela kryptowalutowego.