EBC wydał nowe wytyczne licencyjne dot. regulacji aktywów cyfrowych

Reading time: 2 min

18/08/22

EBC wydał nowe wytyczne licencyjne dot. regulacji aktywów cyfrowych

Wielu uważa, że ten rok będzie jednym z głównych zmian dla branży kryptowalutowej.

Europejski Bank Centralny (EBC) wydał nowe wytyczne licencyjne dotyczące regulacji aktywów cyfrowych, chociaż obecnie nie ma jednolitych ram regulacyjnych regulujących działalność i usługi kryptowalutowe.

Regulator bankowy EBC zauważył, że EBC podejmuje kroki w celu zharmonizowania swojej oceny wniosków o licencję, ponieważ “krajowe ramy regulujące kryptowaluty różnią się znacznie.” Rada i Parlament Europejski osiągnęły niedawno tymczasowe porozumienie w sprawie propozycji Markets in Crypto Assets (MiCA).

Raport stwierdza, że firmy kryptowalutowe zostaną odpowiednio ocenione pod kątem ich licencjonowania z ich modeli biznesowych, wewnętrznego zarządzania oraz "fit and proper". Umowa wymaga, aby aktywa kryptowalutowe zostały umieszczone w ramach regulacyjnych. Wykorzystuje kryteria dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, która obowiązuje od 2013 roku, do oceny wniosków o licencję na działalność i usługi związane z kryptowalutami.

EBC proponuje, że profil ryzyka AML/CFT będzie analizowany, ponieważ kilka cech aktywów kryptowalutowych, takich jak brak wewnętrznej wartości ekonomicznej lub aktywów referencyjnych, czyni je podatnymi na pranie pieniędzy.

Publikacja Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na temat "Kryptowalut i regulacji" jest dowodem na to, jak EBC, wśród globalnych regulatorów, zamierza przedstawić swoje działania regulacyjne związane z ekosystemem kryptowalut.

Aktywnie rozważana ustawa MiCA oznaczałaby poważną zmianę w europejskich regulacjach dotyczących kryptowalut, a wielu uważa, że ten rok będzie jednym z głównych zmian dla branży kryptowalutowej.