Górnicy Bitcoinów mają trudności z utrzymaniem rentowności

Reading time: 2 min

19/10/22

Górnicy Bitcoinów mają trudności z utrzymaniem rentowności

Ustawodawcy przewidzieli jedynie wyjątek dla firm wydobywczych, które wykorzystują 100% energii odnawialnej.

Górnicy Bitcoin mają trudności z utrzymaniem rentowności, ponieważ ceny energii gwałtownie rosną, a ceny kryptowalut spadają, narażając głównych graczy w branży górniczej na ryzyko upadku.

W szczegółach, koszty energii elektrycznej gwałtownie rosną na całym świecie, głównie z powodu upadku wojny Rosji z Ukrainą. Równocześnie Bitcoin spadł o prawie 70% od swojego listopadowego maksimum wszech czasów i wynosi około 19 600 dolarów. Razem, te naciski uderzyły w rentowność firm wydobywających kryptowaluty.

W szczególności, gwałtowny wzrost kosztów energii postawił górników Bitcoina w niekorzystnej sytuacji, która może doprowadzić do likwidacji kilku firm wydobywczych. Na przykład firma Digihost z siedzibą w Houston zajmująca się wydobywaniem kryptowalut może zostać usunięta z Nasdaq, ponieważ jej cena akcji przez dłuższy czas oscyluje poniżej 1 USD.

Warto zauważyć, że NASDAQ Listing Rule stwierdza, że zawiadomienie o brakach jest wydawane, jeśli akcje firmy handlują poniżej 1 USD przez 30 kolejnych dni. W związku z tym, jeśli spółka nie spełni wymogów notowań, zostanie wycofana z giełdy.

Podobnie, australijska firma górnicza Mawson Infrastructure Group nie spełniła wymogów Nasdaq w zakresie zgodności z notowaniami. Cena akcji spółki górniczej przez dłuższy czas znajduje się poniżej 1 USD i grozi jej wykluczenie z rynku.

Grupa amerykańskich ustawodawców wzywa administrację Bidena do interwencji i ograniczenia wpływu wydobycia kryptowalut na zmiany klimatyczne. Ustawodawcy argumentowali, że brak głębokiego prawa ogranicza zrozumienie przez rząd negatywnego wpływu wydobycia kryptowalut.

Ci ustawodawcy, w tym kilku demokratycznych senatorów i przedstawicieli USA, wzywają rząd do zbadania firm wydobywających kryptowaluty. Argumentowali, że brak głębokiego prawa ogranicza zrozumienie przez rząd negatywnych skutków wydobywania kryptowalut. List podpisali między innymi senatorowie Elizabeth Warren, Edward Markey, Sheldon Whitehouse i Jeff Merkley. Ustawodawcy powiedzieli, że firmy nie dostarczyły kompletnych informacji na temat negatywnego wpływu wydobycia kryptowalut na środowisko.

Przypomnijmy, że nowojorska legislatura niedawno przyjęła ustawę o zakazie tworzenia nowych placówek wydobywających kryptowaluty w stanie. Ustawodawcy przewidzieli jedynie wyjątek dla firm wydobywczych, które wykorzystują 100% energii odnawialnej, chociaż gubernator nie podpisał go jeszcze w ustawie