Gruzja zatwierdziła zaktualizowane ramy prawne dla aktywów cyfrowych

Reading time: 3 min

05/09/22

Gruzja zatwierdziła zaktualizowane ramy prawne dla aktywów cyfrowych

Przejście zmienionej ustawy jest jednym z najbardziej kluczowych kroków w kierunku zrównoważonej regulacji branży aktywów cyfrowych w Gruzji.

Rząd Gruzji zatwierdził zaktualizowane ramy prawne dla sektora finansowego, które wprowadzają bardziej kompleksowe regulacje dotyczące aktywów cyfrowych.

Projekty ustaw, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju, zostały już wysłane do gruzińskiego parlamentu w celu zatwierdzenia podczas jesiennej sesji.

Minister gospodarki Levan Davitashvili stwierdził, że pakiet legislacyjny wprowadzi do Gruzji trzy ważne dyrektywy Unii Europejskiej w celu wzmocnienia jej sektora finansowego. Są to: unijna dyrektywa o usługach podatkowych (PSD2), dyrektywa o wymogach kapitałowych (CRD) oraz dyrektywa o dostawcach usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP).

Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że ten ruch jest forsowany przez inne kraje, takie jak Szwajcaria i Malta, które już przyjęły podobne środki, aby pozostać konkurencyjne w stosunku do innych krajów europejskich, jeśli chodzi o przyciąganie nowych firm z całego świata, które chcą założyć firmy w ich krajach.

Dyrektywa dotycząca dostawców usług w zakresie wirtualnych aktywów (VASP) została przyjęta 92 głosami za, podczas gdy tylko jeden członek parlamentu głosował przeciwko niej.

Dyrektywa przyzna status prawny podmiotom zajmującym się obrotem aktywami cyfrowymi oraz określi ich prawa i obowiązki. Pociągnie za sobą również pisemne wymagania, których podmioty będą musiały przestrzegać w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.

Dyrektywa VASP jest szczególnie ważna dla tworzenia środowiska prawnego dla usług kryptowalutowych i organizacji wymiany kryptowalut w Gruzji - powiedział Davitashvili.

Davitashvili dodał, że przejście zmienionej ustawy jest jednym z najbardziej kluczowych kroków w kierunku zrównoważonej regulacji branży aktywów cyfrowych w Gruzji. Zauważył, że inne dyrektywy również pobudzą wzrost sektora fintech.

Chcąc stać się hubem cyfrowych aktywów, Narodowy Bank Gruzji od kwietnia pracuje nad nowymi regulacjami z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Nowy pakiet prawny nie jest jedynym krokiem, jaki czteromilionowy kraj z regionu Kaukazu podejmuje, aby spełnić swoje nadzieje na stanie się hubem aktywów cyfrowych, które określił w pięcioletniej strategii rozwoju na lata 2020-2025.

W kwietniu Narodowy Bank Gruzji ogłosił, że jest bliski wprowadzenia nowych regulacji dotyczących aktywów cyfrowych zgodnych z wytycznymi Financial Action Task Force (FATF), nad którymi pracował we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (IMF). Nadchodząca jasność regulacyjna przyciągnęła uwagę kilku firm zajmujących się aktywami cyfrowymi. Kilka z nich, w tym Binance, FTX i Ripple, chce założyć regionalne siedziby w kraju. Premier Gruzji Irakli Gharibashvili podobno spotkał się z Samem Bankman-Friedem z FTX, aby omówić plany giełdy.