Japonia powołała nowy urząd związany z metaverse

Reading time: 3 min

29/07/22

Japonia powołała nowy urząd związany z metaverse

Inicjatywa obejmie utworzenie biura, którego zadaniem będzie zbieranie informacji o wyzwaniach stojących przed środowiskiem biznesowym Web 3.0 w Japonii.

Japonia powołała nowy urząd, którego zadaniem będzie formułowanie polityki związanej z metaverse.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), nowe biuro nosi nazwę "Web 3.0 Policy Office" i będzie odpowiedzialne za wzmocnienie ram rozwoju środowiska biznesowego w odniesieniu do Web 3.0. Urząd będzie pełnił funkcję wewnętrznej organizacji międzyresortowej, łączącej wszystkie organy rządowe odpowiedzialne za Web 3.0.

Biuro będzie zbierać informacje o wyzwaniach stojących przed branżą od zainteresowanych stron z całego świata, tak aby mogło pomóc w powstrzymaniu odpływu z Japonii firm związanych z Web 3.

Inicjatywa obejmie utworzenie biura, którego zadaniem będzie zbieranie informacji o wyzwaniach stojących przed środowiskiem biznesowym Web 3.0 w Japonii i za granicą od zainteresowanych stron, jak również identyfikowanie kluczowych kwestii, które muszą zostać rozwiązane.

Ministerstwo dodało, że inicjatywa powinna pomóc w powstrzymaniu exodusu z Japonii przedsiębiorstw związanych z Web 3.0.

Biorąc pod uwagę fakt, że niektórzy przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z Web3 opuszczają Japonię, by szukać możliwości za granicą, należy przyspieszyć rozważania dotyczące rozwoju środowiska biznesowego w Japonii - napisało METI.

Japonia chce wykorzystać potencjał gospodarczy technologii blockchain, ponieważ ustanawia nowy urząd poświęcony rozwojowi i rozszerzeniu środowiska Web3 w kraju.

Biuro, które będzie zarządzane przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), skupi się na pomocy firmom i startupom w opracowywaniu produktów i usług wykorzystujących technologie Web 3.0, takie jak tokeny (NFT) i aktywa cyfrowe do tworzenia wartości i zarządzania danymi.

Według METI, zainteresowanie młodego pokolenia Web 3.0 może oznaczać, że cyfrowe aktywa i przestrzenie staną się ważniejsze dla japońskiej gospodarki.

Japoński parlament ogłosił, że podczas sesji w 2023 roku rozważy projekty ustaw związanych z wykorzystaniem aktywów cyfrowych, tokenów (NFT) i zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAO).

Premier Fumio Kishida mówi, że wierzy, iż włączenie nowych usług cyfrowych, takich jak metaverse i NFT, pobudzi japońską gospodarkę.

Tymczasem japoński przemysł aktywów cyfrowych nadal zmaga się z samoregulacją i może zobaczyć, że rząd wkroczy. Financial Services Authority (FSA), japoński regulator rynku finansowego, powiedział Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association (JVCEA), aby wzmocnić swoje wysiłki w celu wprowadzenia kluczowych regulacji.