Kolejna krypto bomba tym razem od EBC?

Reading time: 3 min

05/07/22

Kolejna krypto bomba tym razem od EBC?

Spekuluje się, że EBC wyda swój długo oczekiwany raport na temat walut cyfrowych w przyszłym tygodniu, który szczegółowo przedstawi stanowisko banku centralnego.

Dopiero co zaczęliśmy lipiec a Europejski Bank Centralny przygotowuje się do harmonizacji przepisów dotyczących kryptowalut w całej strefie euro.

Spekuluje się, że EBC wyda swój długo oczekiwany raport na temat walut cyfrowych w przyszłym tygodniu, który szczegółowo przedstawi stanowisko banku centralnego w sprawie statusu kryptowalut w Europie i ich potencjalnego wpływu na rynki finansowe i wzrost gospodarczy.

Według Bloomberga, raport EBC będzie zawierał zalecenia dotyczące tego, jak kraje powinny regulować kryptowaluty, biorąc pod uwagę zarówno ryzyko, które wiąże się z ich użyciem, jak i możliwości, które przedstawiają jako nowa klasa aktywów.

EBC wcześniej stwierdził, że nie jest regulatorem kryptowalut, ponieważ nie spełniają one wszystkich trzech jego definicji bycia walutą (środek wymiany, jednostka rozliczeniowa, przechowywanie wartości). Ma jednak interes w zapewnieniu konsumentom dostępu do dokładnych informacji na temat produktów i usług kryptowalutowych, aby mogli podejmować świadome decyzje o tym, czy chcą z nich korzystać.

Europejski Bank Centralny (EBC) przygotowuje ramy dla regulacji kryptowalut - raport agencji Reuters.

Wiceprezes EBC, Vitor Constancio, powiedział podczas wydarzenia w Portugalii w zeszłym tygodniu, że EBC pracuje nad harmonizacją przepisów z innymi krajami Unii Europejskiej. Raport wskazuje, że regulacje te będą podobne do tych, które już obowiązują w Japonii i Korei Południowej.

Constancio powiedział również, że bankowi zależy na ochronie konsumentów przed oszustwami i stratami spowodowanymi zmiennością cen.

Regulatorzy z 19 państw członkowskich UE będą podobno uczestniczyć w posiedzeniu rady nadzorczej w lipcu, aby omówić MiCA (Markets in Crypto-Assets) i jego ewentualne wdrożenie.

Według niedzielnego raportu Financial Times, Europejski Bank Centralny (EBC) przygotowuje się do wdrożenia nowych przepisów regulujących aktywa cyfrowe w UE, ostrzegając kraje członkowskie o konieczności harmonizacji przepisów dotyczących kryptowalut.

EBC podobno wyraził zaniepokojenie możliwym nakładaniem się regulacji między odpowiednimi bankami centralnymi a firmami kryptowalutowymi, ponieważ urzędnicy przygotowują się do wdrożenia Markets in Crypto-Assets, czyli ram MiCA. Wspólne porozumienie zostało osiągnięte 30 czerwca przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę Europejską, w którym emitenci i dostawcy usług kryptowalutowych są objęci ich jurysdykcją w ramach jednej ramy regulacyjnej.

Ramy MiCA mają na celu zapewnienie, że regulacje finansowe wszystkich państw członkowskich są kompatybilne ze sobą i z regulacjami krajów trzecich. Pomoże to uniknąć arbitrażu regulacyjnego między różnymi państwami członkowskimi, co mogłoby prowadzić do tego, że wiele firm wybierałoby miejsce, w którym mogą działać w oparciu o to, gdzie mogą uzyskać dostęp do korzystnych werdyktów politycznych, a nie o to, gdzie mają klientów lub inne relacje biznesowe.