Najnowszy raport EBC ws. kryptowalut

Reading time: 3 min

11/07/22

Najnowszy raport EBC ws. kryptowalut

W części raportu poświęconej stablecoinom powiedziano, że stablecoiny nie są praktyczne jako sposób płatności

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował raport analizujący wzrost rynku kryptowalut w ciągu ostatniej dekady i ryzyko, jakie stanowi dla istniejącego systemu finansowego.

Raport omówił również, w jaki sposób stablecoiny zostały wykorzystane do połączenia różnych sieci blockchain i odgrywają krytyczną rolę w oferowaniu płynności dla ekosystemu zdecentralizowanych finansów (DeFi).

W części raportu poświęconej stablecoinom powiedziano, że stablecoiny nie są praktyczne jako sposób płatności, a ich obecna forma nie nadaje się do wykorzystania w realnej gospodarce.

W raporcie stwierdzono, że stablecoiny stoją obecnie w obliczu kryzysu, zwłaszcza że rynek kryptowalut uległ załamaniu. Dalej analizował, czy te stablecoiny mogą znaleźć miejsce w tradycyjnym systemie finansowym, ale stwierdził, że brak nadzoru regulacyjnego dodany do niedawnego upadku algorytmicznych ekosystemów stablecoinów, takich jak Terra, wskazuje na efekty zarażania, jakie takie stablecoiny mogłyby mieć na system finansowy.

We fragmencie raportu czytamy:

"Największe stablecoiny pełnią krytyczną funkcję dla płynności rynków kryptowalut, może to mieć szeroko zakrojone implikacje dla rynków kryptowalut, jeśli dojdzie do runu lub awarii jednego z największych stablecoinów".

Nie tylko algorytmiczne stablecoiny stanęły w obliczu kryzysu podczas krachu na rynku kryptowalut w maju, nawet scentralizowany stablecoin Tether (USDT) stracił na chwilę swój peg i zobaczył prawie 10% odpływów.

Europejski Bank Centralny (EBC) wydał raport na temat stablecoinów, a wnioski nie są całkowicie pozytywne. EBC powiedział, że chociaż istnieje potencjał, aby stablecoiny stały się popularne w przyszłości, nie są one obecnie praktyczne.

W raporcie stwierdzono, że używanie stablecoinów jako środka płatniczego byłoby "ograniczone przez ich szybkość i koszt, a także warunki wykupu."

EBC zalecił również odpowiednie środki nadzorcze i regulacyjne, aby zapewnić, że stablecoiny nie stanowią ryzyka dla stabilności finansowej w krajach europejskich. W raporcie zauważono jednak, że penetracja stablecoinów w regionie jest ograniczona, biorąc pod uwagę, że europejscy dostawcy usług płatniczych nie byli do tej pory bardzo aktywni na rynkach stablecoinów.

Europejski Bank Centralny (EBC) zatwierdził ramy, które będą kierować dostawcami usług w zakresie aktywów kryptowalutowych (CASP) w regionie Europy.

Tymczasowe porozumienie obejmuje zasady dotyczące emitentów nieobjętych zabezpieczeniem aktywów kryptowalutowych, stablecoinów, platform handlowych i portfeli kryptowalutowych.

EBC ma na celu ograniczenie emisji stablecoinów do instytucji pieniądza elektronicznego i instytucji kredytowych, aby zapewnić, że incydent podobny do Terra nie doprowadzi do utraty miliardów dolarów przez inwestorów.