Nowe zasady regulujące reklamy aktywów cyfrowych w Tajlandii

Reading time: 2 min

08/09/22

Nowe zasady regulujące reklamy aktywów cyfrowych w Tajlandii

Zaleca się, aby wszystkie reklamy przedstawiały opinii publicznej wyłącznie fakty, bez przesady i zniekształceń, zwłaszcza w odniesieniu do liczby klientów danej usługi.

Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała nowe zasady regulujące reklamy aktywów cyfrowych w kraju. Nowe przepisy zostały zaprojektowane w celu wprowadzenia jednolitości do ekosystemu i wejdą w życie od 1 września.

Przed wprowadzeniem nowych zasad operatorzy aktywów cyfrowych prowadzili reklamy na wielu kanałach i w kilku formach. SEC powiedział, że ta metoda działania stwarzała znaczne zagrożenie dla konsumentów z powodu nieujawniania nieodłącznego ryzyka związanego z wirtualnymi aktywami.

Nowe zasady obejmują:

  • Zakaz wszelkich reklam związanych z kryptowalutami za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym mediów społecznościowych,
  • Brak reklam związanych z kryptowalutami w kanałach telewizyjnych i radiowych,
  • Brak reklam związanych z kryptowalutami w mediach drukowanych, z wyjątkiem tych, które są dystrybuowane przez banki, przedsiębiorstwa państwowe lub firmy zajmujące się papierami wartościowymi.

Organ regulacyjny zauważył, że najnowsze regulacje powstały z potrzeby "zwiększenia skuteczności nadzoru nad reklamami, aby były jasne i odpowiednie zgodnie z zagranicznymi przepisami i zwiększały ochronę handlowców."

Zaleca się, aby wszystkie reklamy przedstawiały opinii publicznej wyłącznie fakty, bez przesady i zniekształceń, zwłaszcza w odniesieniu do liczby klientów danej usługi. Ponadto wszystkie koszty związane z reklamami muszą być przedstawione SEC, w tym współpraca z influencerami i blogerami.

Operatorzy aktywów cyfrowych powinni zawierać wyraźne ostrzeżenie o ryzyku związanym z inwestycjami i anulować świadczenie operatorów wprowadzających agentów brokerskich (IBA). Być może najbardziej przełomową zasadą jest ograniczenie reklam do oficjalnego kanału regulatorów, aby zapobiec dotarciu "produktów o wysokiej zmienności do szerokiego grona osób" w ramach próby ograniczenia przypadków impulsywnego kupowania.

Tajlandia była kiedyś gorącym miejscem dla startupów cyfrowych aktywów, które chciały się wybić w Azji Południowo-Wschodniej i na świecie. Kraj ten gościł wiodące firmy w tej przestrzeni, ale w ostatnich miesiącach jego stanowisko wobec branży uległo usztywnieniu.

W marcu SEC zakazał używania walut cyfrowych jako środka płatniczego, ku przerażeniu tysięcy inwestorów. SEC podał obawy dotyczące prania pieniędzy, wysokich opłat transakcyjnych i zmienności jako powody zakazu, ale stwierdził, że mogą one być również wykorzystywane do celów handlowych i spekulacyjnych.