Regulowane waluty cyfrowe lepsze niż CBDC

Reading time: 3 min

21/07/22

Regulowane waluty cyfrowe lepsze niż CBDC

Musimy się upewnić, że ludzie rozumieją, jak to działa i upewnić się, że mają zaufanie do tego, jak to działa, zanim zaczniemy wprowadzać tego typu rzeczy.

Niektórzy bankierzy centralni z krajów Grupy 20 (G20) popierają regulację prywatnie emitowanych walut cyfrowych zamiast emisji walut cyfrowych banku centralnego (CBDC), w tym Philipa Lowe, prezesa australijskiego banku centralnego.

Według raportu Reutersa, podczas wystąpienia na dyskusji panelowej podczas spotkania urzędników finansowych G20 w Indonezji, Lowe podzielił się, że jego zdaniem prywatne aktywa cyfrowe mogą być bardziej korzystne dla konsumentów niż CBDC, zakładając, że ich emitenci mogą być odpowiednio regulowani.

To naprawdę ważne, abyśmy upewnili się, że ci dostawcy z sektora prywatnego nie podważają zaufania publicznego i zaufania do systemów płatności . Myślę, że jednym z wniosków, które wyciągnęliśmy, jest to, że jeśli dobrze uregulujesz kwestię technologii bazowej, wtedy znacznie łatwiej jest zarządzać niektórymi z tych ryzyk.

Lowe powiedział również, że jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, czy CBDC zostaną przyjęte, ponieważ istnieje wiele kwestii związanych z wdrażaniem takich systemów. Dodał:

Musimy się upewnić, że ludzie rozumieją, jak to działa i upewnić się, że mają zaufanie do tego, jak to działa, zanim zaczniemy wprowadzać tego typu rzeczy.

Zarówno Hong Kong Monetary Authority (HKMA), jak i Bank Anglii analizują sposoby jak mogą regulować aktywa cyfrowe.

Prezes HKMA Eddie Yue stwierdził, że należy zrobić więcej, aby uregulować aktywa cyfrowe, zwłaszcza jeśli ryzyko związane z ich wykorzystaniem w DeFi ma zostać złagodzone. Prezes wskazał, że CBDC prawdopodobnie będą również kosztowne dla banków centralnych w zakresie zakładania i utrzymywania. Podejście regulacyjne, które sugeruje bankier centralny, polega na tym, aby tokeny były regulowane tak jak depozyty bankowe lub aby były zintegrowane z systemami finansowymi poszczególnych krajów.

Podczas gdy wiele banków centralnych na całym świecie aktywnie pracuje nad uruchomieniem własnych kryptowalut, Hongkong i Australia przyjęły bardziej konserwatywne podejście.

Hong Kong Monetary Authority (HKMA) wciąż pracuje nad uruchomieniem własnej kryptowaluty, ale już ustanowił ramy regulacyjne dla aktywów cyfrowych. W lutym wprowadził przepisy, aby licencjonować giełdy aktywów cyfrowych i ograniczyć ich usługi tylko do profesjonalnych inwestorów.

Reserve Bank of Australia (RBA) był bardziej powściągliwy w stosunku do branży, pozwalając jej na rozkwit, jednocześnie opiniując, że moda i FOMO rynku wkrótce znikną. APRA zaproponowała jednak szerokie regulacje dotyczące aktywów cyfrowych.

Rada Stabilności Finansowej (FSB), globalny regulator finansowy, po raz pierwszy w swojej historii pracuje nad propozycją regulacji dotyczących aktywów cyfrowych. FSB nie ma uprawnień do egzekwowania tej propozycji, która zostanie wydana w październiku. Tymczasem wszystkie kraje członkowskie G20 zobowiązały się do indywidualnego wdrożenia zaleceń.