Sąd Najwyższy w Chinach twierdzi, że Bitcoin ma wartość

Reading time: 2 min

01/06/22

Views: 14

Sąd Najwyższy w Chinach twierdzi, że Bitcoin ma wartość

W przedmiotowym orzeczeniu stwierdzono, że bitcoin jest wirtualnym aktywem chronionym przez chińskie prawo i posiadającym wartość ekonomiczną.

Nowe orzeczenie Wysokiego Sądu Ludowego w Szanghaju w Chinach nadało konkretny wymiar temu sektorowi. Czy jeden z najpotężniejszych krajów na świecie wzmocni wartość bitcoina? Czy prawo jednego kraju może mieć wpływ na finanse innego? Zapraszamy do zapoznania się z nowymi wiadomościami!

Unicestwienie kryptowalut

Chiny to specyficzny kraj, który ma sinusoidalny stosunek do nowych technologii i kryptowalut. Najpierw zezwolono na kryptowaluty w niemal każdym sektorze. Następnie kraj wyrugował przepisami i orzeczeniami górnictwo w krypto, potem wprowadzono ogólny zakaz handlu. Tym bardziej dziwi fakt, że Szanghaj wydaje orzeczenie, które daje pewną ulgę społeczności walut cyfrowych.

Treść orzeczenia

W przedmiotowym orzeczeniu stwierdzono, że bitcoin jest wirtualnym aktywem chronionym przez chińskie prawo i posiadającym wartość ekonomiczną. „W rzeczywistej praktyce sądowej Sąd Ludowy sformułował jednolitą opinię na temat sytuacji prawnej bitcoina i zidentyfikował go jako własność wirtualną” – stwierdził na oficjalnym kanale WeChat.

Walka o bitcoina

Wysoki Sąd Ludowy rozpatrywał sprawę wniesioną przez osobę o imieniu Cheng Mou, przeciwko Shi Moumou o zwrot jednego bitcoina. Proces pierwotnie rozpoczął się w Sądzie Ludowym Okręgu Baoshan w Szanghaju 10 października 2020 r., a Moumou otrzymał polecenie zwrotu bitcoina. Pozwany jednak odmówił wykonania orzeczenia i sprawa trafiła do Wysokiego Sądu Ludowego w Szanghaju. Chociaż proces nadal trwa w sądach niższej instancji w kraju, to jednak niniejsze orzeczenie może być znaczące, ponieważ ustanawia precedens w zakresie postrzegania wirtualnych aktywów w chińskim prawie. Do tej pory rząd zniechęcał do handlu kryptowalutami i unikał górników w celu zmniejszenia zużycia energii i unicestwienia całej branży. „Działalność biznesowa związana z wirtualną walutą jest nielegalną działalnością finansową” – stwierdził we wrześniu ubiegłego roku Ludowy Bank Chin. Ostrzegł również chińskich obywateli, że handel kryptowalutami może poważnie zagrozić bezpieczeństwu finansowemu ludzi. Jeśli jednak według obecnej judykatury – te same aktywa mają rzeczywistą wartość ekonomiczną, to decyzje banku mogą zostać zakwestionowane przez firmy, które chcą ożywić działalność związaną z kryptowalutami w kraju. Być może dzięki temu precedensowemu wyrokowi kryptowaluty na nowo uzyskują popularność w tym kraju?