Samodzielne rozwiązanie bloku BTC przez górnika

Reading time: 4 min

23/01/23

Samodzielne rozwiązanie bloku BTC przez górnika

Mimo znikomego prawdopodobieństwa udało się pojedynczemu górnikowi rozwiązać blok BTC

Nawet jeśli duże pule stały się dominującymi zwycięzcami w wydobyciu Bitcoin, solowi górnicy okazjonalnie przypominają o sile prawdopodobieństwa przy kopaniu Bitcoina.

Niezwykle mało prawdopodobne zwycięstwo dla pojedynczego górnika

Samotny górnik Bitcoin ze średnią mocą obliczeniową zaledwie 10 TH/s (terahashów na sekunde) wygrał wyścig o dodanie bloku 772,793 do blockchainu Bitcoina w piątek. W czasie, gdy blok został dodany, całkowity hash rate Bitcoina wynosił nieco ponad 269 eksahashów na sekundę, co oznacza, że 10 TH/s samotnego górnika stanowiło zaledwie 0,000000037% całej mocy obliczeniowej blockchaina.

Pomimo przeciwności losu, górnik był pierwszym, który wyprodukował poprawny hash dla wydobywanego bloku. W zamian otrzymał 98% z 6.35939231 BTC przeznaczonych na nagrodę za blok i opłaty, co daje nagrodę o wartości ponad 100 000 PLN. Pozostałe 2% trafiło do Solo CK Pool, usługi górniczej online, która łaczy indywidualnych górników.

Transakcje Bitcoin są zapisywane w blockchainie, publicznej cyfrowej księdze, która zawiera wszystkie informacje o każdej transakcji. Każdy blok zawiera listę transakcji i hash, który łączy go z poprzednim blokiem. Hash to ciąg liter i cyfr, który jednoznacznie identyfikuje każdy blok.

Aby rozwiązać blok, czyli dodać blok do blockchaina, górnicy muszą być w stanie obliczyć prawidłowy hash dla wybranego przez nich bloku. Prawidłowy hash to taki, który spełnia dwa kryteria: zaczyna się od wystarczającej liczby zer oraz jest poniżej pewnego progu ustalonego przez sieć.

Pierwszy wymóg zapewnia, że wszelkie bloki dodane do blockchaina są trwałe i nie zostaną nadpisane lub zmodyfikowane przez nowe bloki dodane później w czasie. Drugi wymóg zapewnia, że tylko bloki spełniające określone warunki mogą być uznane za ważne przez wszystkie węzły w sieci jednocześnie, jak również przyszłe generacje węzłów.

Niskie prawdopodobieństwo, ale nigdy zerowe…

Według postu użytkownika Willi9974 na forum BitcoinTalk niecałą godzinę po rozwiązaniu bloku 772,793, szczęśliwy solowy górnik miał średni hash rate w ciągu poprzedniej godziny na poziomie 10,6 TH/s. Informacja ujawniła również, że ~10 TH/s było połączoną mocą czterech maszyn, które mogą indywidualnie osiągnąć szybkość haszowania około 3 TH/s i kosztują mniej więcej 200 dolarów każdy. Używając poziomu trudności zawartego w bloku 772.793 i zakładając, że platforma solowego górnika obliczała 10 TH/s, można obliczyć całkowity szacowany hash rate jako 269.082.950 TH/s w czasie, gdy blok został rozwiązany.

W oparciu o to, szanse na to, że ten solowy górnik będzie pierwszym, który rozwiąże blok z prawidłowym hashem, wynoszą jeden na 26,9 miliona. Statystycznie oznacza to, że górnik miał 0,000000037% szansy na rozwiązanie bloku.

To się zdarzyło nie pierwszy raz. Rok temu, w ciągu niespełna dwóch tygodni, trzech różnych solowych górników rozwiązało bloki z nieprawdopodobnymi hash rate'ami.

Hash rate trzeciego z nich wynosił zaledwie 8,3 TH/s w porównaniu z szacowanym 190 719 350 TH/s całkowitym hash rate'em, co daje szansę 1 na 23 miliony. Pozostałe były jeszcze mniej prawdopodobne: jedno miała szansę 1 na 13 miliardów, a drugie 1 na 18 bilionów.

Hash jest albo poprawny i tym samym rozwiązuje blok, albo nie. Nie ma tu żadnej strategii, ponieważ cały system opiera się na losowym generowaniu wartości hash i mechanizmach odpowiedzi sieci, aby utrzymać prawdopodobieństwo rdzenia. Bitcoin działa na kodzie i formułach, więc samotny górnik rozwiązujący kolejne cztery bloki jest całkowicie możliwy w ramach matematycznego systemu Bitcoina, ale z nikłą szansą.

Pule wydobywcze pozostają zwykłymi zwycięzcami w grze górniczej Bitcoin. Największą pulą górniczą Bitcoin jest obecnie Foundry USA, z kolektywną mocą obliczeniową 90,19 EH/s stanowiącą 31,3% całkowitego hash rate sieci - co oznacza, że otrzymują nagrody z bloku i opłat za rozwiązane średnio jeden na trzy bloki.

Anegdoty o samotnych górnikach, mogą skończyć się wprowadzeniem nowego hobby dla wiecznie żądnych nadziei łatwych pieniędzy. Jednak zdecydowana większość bloków dodanych do łańcucha blokowego Bitcoin została wyprodukowana przez duże grupy urządzeń górniczych - puli górniczych, które łączą swoją moc obliczeniową i dzielą się zyskami. W ten sposób wkład każdego górnika jest proporcjonalnie wynagradzany za każdym razem, gdy pula wydobywa blok.

Według BTC.com, pule wydobywcze sięgają 2010 roku i z roku na rok zdobywają coraz większe udziały w wydobyciu BTC. Dziś co najmniej 98% górników Bitcoin online należy do puli górniczej.