SBF próbuje wpłynąć na zeznania świadków?

Reading time: 4 min

30/01/23

SBF próbuje wpłynąć na zeznania świadków?

Próba kontaktu z innymi pracownikami oraz radcą prawnym FTX sugeruje próbę wpłynięcia na zeznania świadków

SBF nie może usiedzieć w spokoju

Prokuratorzy amerykańscy wnieśli wniosek do sądu okręgowego Stanów Zjednoczonych Lewisa Kaplana o zmianę umowy zwolnienia warunkowego Sama Bankmana-Frieda, mówiąc, że były CEO FTX mógł być zaangażowany w "manipulację świadkami", wysyłając zaszyfrowane wiadomości do potencjalnych świadków.

W czterostronicowym wniosku przedstawionym w piątek, prokuratorzy powiedzieli, że Bankman-Fried próbował skontaktować się z obecnym radcą prawnym FTX US, w celu “sprawdzenia sprawy” za pośrednictwem zaszyfrowanej aplikacji do przesyłania wiadomości Signal i poczty elektronicznej w dniu 15 stycznia. Ryne Miller jest obecnym radcą prawnym FTX US, choć w aktach określony jest tylko jako "Świadek-1". Prokuratorzy powiedzieli, że Bankman-Fried próbował skontaktować się z innymi obecnymi i jak również byłymi pracownikami FTX, a jego chęć "sprawdzenia spraw" z Millerem sugeruje próbę wpłynięcia na zeznania potencjalnych świadków.

W złożonym wniosku prokuratorzy poprosili sędziego o zakazanie Bankman-Friedowi kontaktowania się z byłymi lub obecnymi pracownikami FTX i Alameda Research. Poprosili również o zakaz korzystania z szyfrowanych aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak Signal.

SBF mógłby nawiązać kontakt z innymi osobami tylko przy obecności prawnika lub za zgodą rządu. Prokuratorzy powiedzieli, że nie jest to rzadkie ograniczenie przedprocesowe i uniemożliwiłoby Bankman-Friedowi utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości. Adwokat Bankmana-Frieda argumentował, że jego klient współpracował z władzami, ale sędzia Kaplan orzekł przeciwko niemu.

Nie pierwszy raz zostałaby wprowadzona zmiana w zwolnieniu warunkowym, Bankman-Fried dostał zakaz dostępu lub transferu funduszy związanych z FTX lub Alameda po tym, jak wniosek został złożony podczas sprawy sądowej wcześniej w tym miesiącu, gdzie nie przyznał się do winy w serii przestępstw finansowych.

W odpowiedzi prawnicy Bankmana-Frieda złożyli w sobotę list sprzeciwiający się wnioskowi prokuratorów, nakreślając własną wersję ograniczeń, które mogłyby być nałożone na komunikację dla Bankmana-Frieda zamiast tego.

Propozycja rządu, aby pan Bankman-Fried został pozbawiony wszelkich kontaktów z byłymi lub obecnymi pracownikami FTX bez obecności obrońcy jest po prostu niewykonalny. Dla przykładu oznaczałoby to, że pan Bankman-Fried nie mógłby rozmawiać ze swoim terapeutą, który jest byłym pracownikiem FTX, bez udziału swoich prawników.

Podczas gdy zespół prawny Bankman-Frieda nazwał ograniczenia zaproponowane przez prokuratorów "nadmiernie szerokimi", zaproponowali oni zakazanie mu kontaktowania się z niektórymi obecnymi i byłymi pracownikami FTX i Alameda, w tym Ellisonem, Zixiao "Gary" Wang (założyciel i CEO FTX), Nishad Singh (założyciel i CEO Alameda

Prawnicy Bankman-Frieda powiedzieli, że dowody przedstawione przez prokuratorów federalnych nie uzasadniają proponowanych ograniczeń, ponieważ próba dotarcia do Millera przez ich pozwanego była "jedynie niewinną próbą zaoferowania pomocy w procesie upadłości FTX i nie odzwierciedla niewłaściwego postępowania".

Dodatkowo, wiadomości wysyłane przez Bankman-Frieda do Millera nie miały włączonej funkcji auto-delete i były również wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, co stanowi dowód na to, że Bankman-Fried nie próbował uniknąć wykrycia, argumentowali jego prawnicy. W rzeczywistości pan Bankman-Fried wyłączył funkcję znikających wiadomości na swoim koncie Signal i nie wysyła żadnych wiadomości Signal lub Slack z funkcją automatycznego usuwania", powiedzieli prawnicy Bankman-Frieda. Wreszcie, zespół prawny Bankman-Frieda powiedział, że warunek jego kaucji zabraniający mu przekazywania funduszy związanych z FTX lub Alamedą powinien zostać usunięty, ponieważ podstawa do ubiegania się o ten warunek nie jest rzetelna.

W nakazie sądowym złożonym później w sobotę, sędzia nakreślił właściwe sposoby odpowiedzi każdego zespołu prawnego na przedstawione listy i nakazał prokuratorom federalnym przedłożenie "kompletnych kopii" rzekomej komunikacji pomiędzy Millerem i Bankman-Friedem.