Spory sądowe i usługi rządowe mogą być oferowane w metaverse

Reading time: 3 min

03/08/22

Spory sądowe i usługi rządowe mogą być oferowane w metaverse

Minister uważa, że taki zintegrowany system sprawiłby, że proces ten byłby wygodniejszy, bardziej efektywny i dotrzymywałby kroku rozwojowi reszty świata.

Drugi minister prawa Singapuru, Edwin Tong, powiedział, że usługi prawne, takie jak postępowania małżeńskie, spory sądowe i usługi rządowe mogą pewnego dnia być oferowane w metawersji.

Przemawiając podczas wydarzenia TechLaw Fest 2022 pod hasłem "Up Your Game", Tong powiedział, że prowadzenie postępowań prawnych wirtualnie i online zyskuje na popularności od czasu pandemii COVID-19. Podkreślił również, że system prawny Singapuru jest światowym liderem w rozwiązywaniu sporów, co sprawiło, że jest chętnie wykorzystywany przez firmy na całym świecie.

Tong powiedział, że wraz z rosnącą popularnością innowacji metaverse, nie jest nie do pomyślenia, że Singapur może pewnego dnia mieć zintegrowaną platformę metaverse dla usług prawnych. Jednym z kluczowych przypadków użycia, które przewiduje dla takiej platformy, jest rozwiązywanie sporów, w których system prawny Singapuru jest światowym liderem.

Połączona platforma metaverse do rozwiązywania sporów mogłaby zmienić oblicze systemu prawnego.

Minister uważa, że taki zintegrowany system sprawiłby, że proces ten byłby wygodniejszy, bardziej efektywny i dotrzymywałby kroku rozwojowi reszty świata.

Zintegrowana platforma metaverse może być łatwo wykorzystana do przechowywania informacji o różnych mechanizmach rozwiązywania sporów i standardowych klauzulach, zgłaszania sprawy do wybranej instytucji, identyfikacji arbitrów, mediatorów, ekspertów i świadków, komunikacji z zaangażowanymi stronami, rezerwacji obiektów i terminów oraz dokonywania płatności.

Inne technologie związane z metawersją, w tym rozszerzona rzeczywistość (AR), wirtualna rzeczywistość (VR) i NFT, również mogą zmienić oblicze systemu prawnego. Minister przyznaje jednak, że aby Singapur mógł przystąpić do takiego projektu, będzie musiał mieć duże zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa mogą wkrótce wykorzystać metaverse jako platformę do powielania tego, co Singapur oferuje obecnie w przestrzeni fizycznej. Pozwoliłoby to firmom oferować usługi takie jak zakupy, rozrywka i edukacja wirtualnie, bez konieczności budowania fizycznej infrastruktury.

Singapurski Minister Komunikacji i Informacji, pan S Iswaran, podzielił się informacją, że rząd bada sposoby oferowania większej ilości usług w metawersji. Powiedział, że jeśli firmy dostrzegą potrzebę stworzenia internetowej repliki tego, co Singapur może zaoferować w przestrzeni fizycznej, aby można było to odtworzyć w przestrzeni metaverse, zbadamy możliwość zbudowania takiej repliki.

Podczas gdy Singapur rozważa te możliwości, platformy metaverse znalazły już przypadki użycia w sektorze prawnym. Na początku tego roku Decentraland zorganizował pierwszą ceremonię ślubną w swoim wirtualnym świecie metaverse, chociaż według Business Insider, może nie być ona uznana przez prawo.

Singapur nie jest osamotniony w badaniu możliwości z metawersami i napędzaniu innowacji wokół nich. Korea Południowa przeznaczyła 117 milionów dolarów na inwestycje w napędzanie innowacji metaverse i budowanie portali dla usług rządowych w granicach miasta Seul.