Tether ogłosił, że zmniejszył swój udział w papierach komercyjnych

Reading time: 2 min

14/10/22

Tether ogłosił, że zmniejszył swój udział w papierach komercyjnych

Decyzja Tethera przychodzi także w czasie, gdy firma jest pod zwiększoną kontrolą ze strony organów regulacyjnych.

Tether ogłosił, że zmniejszył swoje zaangażowanie w papiery komercyjne i zastąpił te inwestycje bonami skarbowymi Stanów Zjednoczonych.

Tether zlikwidował swoją ekspozycję na papiery komercyjne, rozwiązując problem, który od dawna był przedmiotem sporu wśród krytyków jakości jego rezerw.

Zmniejszenie papierów komercyjnych do zera pokazuje zaangażowanie Tethera w wspieranie swoich tokenów najbardziej bezpiecznymi rezerwami na rynku - powiedziała firma.

Podczas gdy Tether od dawna był poddawany publicznej kontroli na temat swoich rezerw krytycy skupili się na składzie jego aktywów w ciągu ostatniego roku. Mianowicie w październiku 2021 roku Bloomberg spekulował, że Tether może mieć nadmierną ekspozycję na chińskie papiery komercyjne w czasie, gdy jeden z największych deweloperów w kraju, China Evergrande Group, był na skraju upadku.

Papier komercyjny jest krótkoterminowym niezabezpieczonym zobowiązaniem dłużnym emitowanym przez korporacje lub instytucje finansowe o wyższym ryzyku kredytowym niż tradycyjne obligacje lub noty.

Decyzja Tethera przychodzi także w czasie, gdy firma jest pod zwiększoną kontrolą ze strony organów regulacyjnych, które zakwestionowały, czy jest ona rzeczywiście wspierana przez równoważną ilość waluty fiat.

Firma po raz pierwszy zaczęła zmniejszać swoje rezerwy papierów komercyjnych latem 2022 roku, kiedy zatrudniła BDO Italia, członka organizacji księgowej BDO Global, aby rozpocząć przeprowadzanie regularnych przeglądów i poświadczeń swoich rezerw dolarowych. Tether powiedział, że planuje zwiększyć częstotliwość raportowania z kwartału na miesiąc.

W czerwcu Tether zaprzeczył twierdzeniom, że 85% jego portfela papierów komercyjnych było wspierane przez chińskie lub azjatyckie papiery komercyjne. W tym czasie firma powiedziała również, że ostatecznie zmniejszy swoją ekspozycję na papiery komercyjne do zera. W kolejnych miesiącach Tether wydawał okresowe aktualizacje pokazujące gwałtowne zmniejszenie rezerw papierów komercyjnych.

W sierpniu ubiegłego roku nowojorskie organy regulacyjne ukarały wielomilionową firmę przeciwko firmie w związku z obawami związanymi ze składem jej rezerw. Od tego czasu Tether jest zaangażowany w poprawę jakości swoich rezerw, częściowo poprzez wyeliminowanie ilości posiadanego papieru komercyjnego.