Tether zatrudnia dużą firmę księgową w dążeniu do przejrzystości

Reading time: 3 min

23/08/22

Tether zatrudnia dużą firmę księgową w dążeniu do przejrzystości

Tether współpracuje z włoskim ramieniem BDO, piątą największą publiczną firmą księgową pod względem przychodów.

Tether, największy emitent kryptowalutowych stablecoinów, zatrudnia dużą firmę księgową, aby przejrzeć swoje kwartalne raporty rezerwowe w dążeniu do przejrzystości.

Ruch ten pojawia się, gdy Tether staje w obliczu zagrożeń konkurencyjnych ze strony konkurencyjnego Circle.

Tether współpracuje z włoskim ramieniem BDO, piątą największą publiczną firmą księgową pod względem przychodów, powiedział emitent. BDO Italia wydała raport poświadczający na temat rezerw Tethera w piątek, a emitent powiedział, że zmierza w kierunku miesięcznych raportów poświadczających. Dwie firmy księgowe na Kajmanach prowadziły raporty asekuracyjne Tethera.

Aktualizacja platformy technologicznej Tether pozwoli na bardziej wydajne przetwarzanie transakcji w całej sieci i zwiększenie prędkości transakcji. Aktualizacja pomoże również zmniejszyć koszty korzystania z Tether jako metody płatności dla giełd i sprzedawców na całym świecie.

Paolo Ardoino, CTO w Tether, powiedział:

Jesteśmy zaangażowani w obsługę szybko rozwijającego się rynku kryptowalut jako najsilniejszego stabilnego aktywa w gospodarce Web3.

Stablecoiny stanowią fundament gospodarki aktywów cyfrowych, działając jako podstawa wszystkich działań handlowych i pożyczkowych jako stałe źródło wartości w świecie zmienności i zapewniając krytyczną płynność dla handlowców, funduszy i animatorów rynku. Ponad 90% całego wolumenu handlu kryptowalutami jest w stablecoinach według CoinMarketCap, a Tether zajmuje trzecie miejsce po Bitcoinie i Etherze. USD Coin (USDC), który jest emitowany przez Circle, zajmuje czwarte miejsce.

Emitent stablecoinów Tether opublikował swój najnowszy raport, z którego wynika, że rezerwy firmy poprawiają się jakościowo.

Udziały w papierach komercyjnych, które wywołały obawy o ich wielkość w stosunku do innych rezerw - spadły o 58% w ujęciu kwartalnym do 8,4 mld USD na koniec czerwca. Około 45% z 66,4 mld USD rezerw Tethera jest utrzymywanych w amerykańskich obligacjach skarbowych. Podczas gdy całkowite rezerwy spadły z 82,4 mld dolarów w poprzednim kwartale, dwie kategorie rezerw wzrosły - zabezpieczone pożyczki, do 4,5 mld dolarów z 3,1 mld dolarów i inne inwestycje, do 5,6 mld dolarów z 5 mld dolarów.

Tether opublikował raport dotyczący rezerw, który został poddany audytowi przez BDO Italia. Audyt potwierdza, że rezerwy Tether są zgodne z ilością tokenów Tether w obiegu.

W komunikacie prasowym Tether powiedział, że jest zobowiązany do uzyskania audytu tak szybko, jak to możliwe. Firma zauważyła, że raport nie jest zgodny z amerykańskimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP), które obejmują coroczny niezależny audyt.