Urugwaj wprowadza do parlamentu projekt ustawy o kryptowalutach

Reading time: 3 min

13/09/22

Urugwaj wprowadza do parlamentu projekt ustawy o kryptowalutach

Proponowana ustawa ustanawia również dwie kategorie dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi.

Nowy projekt ustawy o kryptowalutach został wprowadzony przez władzę wykonawczą do parlamentu Urugwaju.

Projekt ustawy ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób aktywa kryptowalutowe będą regulowane w kraju, nadając Bankowi Centralnemu Urugwaju kompetencje w zakresie aktywów kryptowalutowych, modyfikując jego organiczny statut jako organizację nadzorującą dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych.

Projekt ustawy stwierdza, że aktywa wirtualne to wartości niematerialne, które mogą być wykorzystywane jako środek płatniczy lub inny rodzaj transakcji. Zgodnie z nim, Zgromadzenie Narodowe nie ma jurysdykcji nad kryptowalutami i ich wykorzystaniem do działalności handlowej lub finansowej. Jednak uważa kryptowaluty za instrument finansowy i stwierdza, że podlegają one regulacji przez władze lokalne, jeśli są uważane za takie przez prawo urugwajskie.

Proponowana ustawa ustanawia również dwie kategorie dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi: tych, którzy świadczą te usługi bez przechowywania środków klientów (na przykład dostawcy portfeli) i tych, którzy przechowują środki swoich klientów (giełdy). Te ostatnie muszą zarejestrować się w Superintendence of Financial Services i przestrzegać pewnych wymogów, aby działać legalnie w Urugwaju.

Oddział wykonawczy rządu Urugwaju przedstawił parlamentowi kraju projekt ustawy, którego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób działalność związana z aktywami kryptowalutowymi będzie regulowana.

To, jeśli zostanie zatwierdzone, będzie pierwszą ustawą, która zajmie się szarą strefą, w której obecnie działają w kraju giełdy kryptowalut i dostawcy usług związanych z wirtualnymi aktywami.

Proponowany projekt ustawy modyfikuje statut Banku Centralnego Urugwaju i wprowadza organizację będącą częścią banku centralnego o nazwie Superintendence of Financial Services jako jego główny nadzorca działalności dostawców usług związanych z wirtualnymi aktywami. W tym sensie ustanawia on, że dostawcy usług powierniczych - firmy, które ułatwiają zakup i wymianę aktywów wirtualnych - oraz osoby trzecie świadczące usługi finansowe związane z ofertami lub sprzedażą aktywów wirtualnych będą uważane za część tej klasy.

Projekt ustawy definiuje "emitenta aktywów wirtualnych" jako platformę, która wydaje dowolny rodzaj aktywów wirtualnych objętych obwodem regulacyjnym lub żąda dopuszczenia regulowanych aktywów wirtualnych na platformie obrotu aktywami wirtualnymi.

Bank centralny Urugwaju ogłosił plany wprowadzenia nowych przepisów, które będą regulować rynek kryptowalut w tym kraju. Proponowana ustawa oddaje cały nadzór związany z tymi zadaniami w ręce banku centralnego kraju.

Tekst zawiera również odniesienie do wirtualnych papierów wartościowych aktywów, które są określane jako cyfrowe odpowiedniki znanych już papierów finansowych.

Projekt ustawy odnosi się również do innych aspektów regulacji kryptowalut, takich jak podatek od działalności górniczej i platform handlowych. Już wcześniej podejmowano próby legalizacji kryptowalut jako metody płatności w kraju. Projekt ustawy o kryptowalutach przedstawiony przez senatora Juana Sartori w zeszłym roku miał na celu osiągnięcie tego celu. Również w sierpniu Bank Centralny Urugwaju wydał wezwanie do Binance ze względu na oferowanie przez niego produktów finansowych opartych na kryptowalucie o charakterze oszczędnościowym.