Wolumen na rynku OpenSea NFT spadł o 99% w ciągu 90 dni

Reading time: 2 min

30/08/22

Wolumen na rynku OpenSea NFT spadł o 99% w ciągu 90 dni

Trwający kryzys zadłużenia na platformie pożyczkowej BendDAO również zwiększa ryzyko pęknięcia bańki NFT.

Analiza firmy wykazała, że liczba dziennych transakcji spadła ze średnio 5.000 w styczniu do zaledwie 100 w lipcu. Podobnie całkowita liczba unikalnych użytkowników dziennie również spadła z 15.000 w styczniu do 1.500 w lipcu.

Oprócz spadku ruchu i transakcji na swojej platformie, OpenSea odnotowała również znaczny spadek w swoim całkowitym kapitale rynkowym, który spadł z 3 miliardów dolarów w styczniu do 170 milionów dolarów pod koniec lipca.

Ogromne spadki dziennych wolumenów zbiegły się z równie drastycznymi spadkami użytkowników OpenSea i ich transakcji, co sugeruje, że wartość i zainteresowanie kolekcjami opartymi na blockchainie zmniejszyły się w ostatnich miesiącach.

Jest to dodatkowo widoczne w spadających cenach - minimalnej kwocie, którą ktoś jest gotowy zapłacić za NFT - wiodących cyfrowych projektów kolekcjonerskich.

Na przykład cena bazowa Bored Ape Yacht Club spadła o 53% do 72,5 Ether (ETH) w dniu 28 sierpnia w porównaniu z wysokim poziomem 153,7 ETH w dniu 1 maja.

BendDAO, zdecentralizowana autonomiczna organizacja, która umożliwia właścicielom NFT zabezpieczenie swoich cyfrowych kolekcjonerów w celu zaciągnięcia pożyczek (w ETH) o wartości od 30% do 40% ceny minimalnej NFT, głosowała w zeszłym tygodniu nad zmianą kodu swojego protokołu, aby uczynić jego zabezpieczenie NFT bardziej płynnym.

Głosowanie nastąpiło po wzroście ceny Etheru, który sprawił, że pożyczki denominowane w dolarach są warte więcej w przeliczeniu na ETH. Tymczasem z drugiej strony ceny NFT gwałtownie spadły, zmniejszając wartość zabezpieczenia posiadanego przez BendDAO.

W rezultacie BendDAO stoi teraz przed własnym momentem kryzysu zadłużenia: pożyczkobiorcy nie mogą spłacić swoich pożyczek denominowanych w dolarach z powodu spadających cen ETH, podczas gdy pożyczkodawcy mają trudności z odzyskaniem pożyczonych kwot z powodu spadających wycen zabezpieczeń.